Сертификати

 

По време на вековната си история, MINERVA доказа, че нейните продукти, които никога не са предавали доверието на потребителите, са и остават актуални във всички времена.

MINERVA е първата компания за производство на масла и една от малкото компании за хранителни стоки в Гърция сертифицирани по HACCP от всепризнатата организация RWTUV. Системата HACCP показва и контролира всякакви възможни опасности, които могат да възникнат по време на всички производствени етапи, от доставката на суровини и опаковки до дистрибуцията на хранителните продукти до местата за продажба на крайните клиенти

В допълнение, МИНЕРВА разполага с една от най-утвърдените и най-добре оборудвани лаборатории атестирана заради резултатите си от Международния съвет по зехтина.

Също така, МИНЕРВА е удостоверена със следните сертификати:

  • Сертификат за система за управление на безопасността на храните (ISO 22000:2005)
  • Сертификат за система за управление на качеството (ISO 9001:2008)
  • Сертификат от BRC Глобален стандарт за безопасност на храните (Издание 6 на BRC: юли, 2012)
  • Сертификат за система за управление на околната среда (ISO 14001:2004)
  • Сертификат за органични продукти, според наредбите (на ЕС) 834/2007 и 889/2008 и всички техни изменения
  • Сертификати за контролиран район на произход за сиренето ФЕТА и екстра върджин зехтин КАЛАМАТА
  • Сертификат KOSHER

Get In Touch!