Правила и условия

Добре дошли в интернет страницата на Минерва.

Моля, прочетете внимателно следните инструкции, които представляват международно признати правила и условия, касаещи достъпа и използването на нашата уеб страница.

Условия за ползване

Преди да посети и използва уеб-страниците ни, всеки посетител или потребител на интернет сайта трябва да прочете и изучи внимателно следните правила, и в случай на несъгласие, трябва да се въздържи от всяко по-нататъшно използване. В противен случай, се приема, че той безусловно е одобрил упоменатите по-горе правила и е дал своето съгласие за това. За цялото съдържание на нашия уебсайт се прилагат следните условия за ползване.

Минерва има право по всяко време да променя правилата и условията за ползване, и се счита за задължение на потребителите/посетителите всеки път да проверяват за възможни промени. В случай, че те продължат използването, се счита, че те приемат безусловно променените правила и условия. В противен случай, те трябва да се въздържат от посещения на нашия уебсайт.

Минерва полага всички възможни усилия, съдържанието и информацията, които се съдържат по всяко време в нейния уебсайт, да бъдат възможно най-точни и верни. Въпреки това, обаче, тя не носи никаква отговорност за достоверността, пълнотата или за факта, дали информацията е, или не е актуализирана. Това, което се предоставя на потребителите/посетителите чрез нашия сайт, по никакъв начин, пряко или косвено, НЕ представлява насърчаване, съвет или убеждаване за провеждането на каквото и да било действие, и се оставя изцяло на личната преценка на потребителите/посетителите да оценят какво им се предлага и да вземат решение за действие, въз основа на тяхната собствена воля, без никаква отговорност от наша страна.

Потребителят/посетителят, който ползва услугите или нашия уебсайт, трябва да го прави в съответствие със закона, настоящите правила и условия и по морален начин, и да не извършва действия или бездействия, които могат да увредят функционирането на уебсайта или представляват нарушения на правата на интелектуална собственост на трети страни.

Декларация за отказване от отговорност

По никакъв начин Минерва не носи отговорност за каквито и да било искания или санкции, произтичащи от съдебни производства (граждански или наказателни), нито за каквито и да било щети, причинени от посетителите на нашия сайт или трети страни във връзка с работата или не, или възникнали поради използването на нашия уебсайт или информацията, която той има, или поради невъзможност или заради предоставяне на услуги или информация, които обичайно се предоставят от нашия сайт, или следствие на някаква намеса или на трети страни, на продукти, услуги или информация, които ние предоставяме чрез уебсайта си.

Минерва и нейните партньори полагат всички възможни усилия за доброто функциониране на техния уебсайт, без никакви гаранции, че услугите, предлагани на сайта и услугите, които той хоства, няма да бъдат прекъснати, няма да имат грешки или че не съдържат вируси и други подобни. Минерва и нейните партньори не носят никаква отговорност за бедствия, от какъвто и да било вид, които могат да бъдат причинени от използването на този уебсайт, включително, но без ограничения: преки, косвени, случайни, следствие на стечения на обстоятелствата, или произтичащи щети.

Авторски права и права на индустриална собственост

Освен ако не е предвидено друго (права над интелектуална собственост на трети лица, партньори и органи и правата на интелектуална собственост върху софтуерния код, който принадлежи на компанията, която е създала уебсайта), цялото му съдържание, включително всички файлове, съдържащи се в уебсайта, представляват интелектуална собственост, регистрирани търговски марки и търговски марки на услуги и продукти, собственост на Минерва, и са защитени съгласно съответните клаузи на гръцкото законодателство, европейското право и международните конвенции.

Следователно, всички гореспоменати са предвидени за лична, некомерсиална употреба, при условие, че се запазят бележките относно правата на създателя и другите, имащи отношение права на интелектуална собственост, които са включени в оригиналния материал, във всички копия на този материал, и разбира се, е забранено да се променя, по какъвто и да било начин, материала на сайта, както и възпроизвеждането, публичното показване или представяне, качването в мрежата или разпространението, или всяка друга употреба с търговски или други цели.

Изключение от горепосочените се прави единствено за запазване на едно копие на част от съдържанието, на един единичен личен компютър, за лична, а не за публична или търговска употреба, без да се пропуска посочване, че това представлява материал от този уебсайт и без, по какъвто и да било начин, да се нарушават съответните авторски права и правата на индустриална собственост.

Останалите продукти и услуги, които са споменати в уеб страниците на настоящия уебсайт, и имат логото на съответните институции, компании, партньори, партньорства или издания, представляват техни авторски права и права на индустриална собственост.